مرکز بین المللی توسعه کسب و کار میلور در سال ۱۳۹۷ با هدف توسعه کسب و کار در راستای افزایش فروش و سهم بازار و همچنین حفظ و ماندگاری مشتری با نزدیک به دو دهه تجربه داخلی و بین المللی شرکت های زیر مجموعه به صورت هلدینگ راه اندازی گردید. هدف این مرکز بین المللی همگام سازی و همسوسازی اهداف شرکت های زیر مجموعه های خود برای ارائه خدمات جامع و کامل تر به مشتریان می باشد. از آنجا که محصولات و خدمات شرکتهای زیر مجموعه مکمل یکدیگر می باشند این مرکز با تعریف استراتژی همسو سازی محصولات و خدمات گامی نوین در توسعه کسب و کار ها ارائه داده است.